Select Page

Welcome | Welkom

Vir enige navrae oor die aansoekproses, stuur asseblief ‘n e-pos na toelating@pearsonhighschool.com.
For any enquiries regarding the application process, please send an email to admissions@pearsonhighschool.com.

OR / OF

Steps for Online Applications:

 1. Ensure that your web browser is up to date;
 2. Register as Applicant and/or sign in;
 3. Use a safe password. It must have at least: 8 characters, 1 capital letter, 1 lower case letter, 1 symbol, 1 special character e.g. !#()
 4. Read the instructions carefully;
 5. Complete the application for admission on-line;
 6. Submit it electronically;
 7. Generate and print the PDF application (this is a copy for you – it is not necessary to submit this with the additional documents), policies and declaration.
 8. Sign the declaration;
 9. Attach additional documents;
 10. Email the declaration and additional documentation to admissions@pearsonhighschool.com

N.B. The reference number that you received after submitting the application form must appear in the subject line of the email.

Stappe vir Aanlynaansoeke:

 1. Maak seker u webleser (web browser) is op datum;
 2. Registreer as Aansoeker en/of Teken aan;
 3. Gebruik ‘n veilige wagwoord. Ten minste: 8 karakters, 1 hoofletter, 1 kleinletter, 1 syfer, 1 spesiale karakter bv. !#()
 4. Lees die instruksies noukeurig;
 5. Voltooi aansoek om toelating aanlyn;
 6. Dien elektronies in;
 7. Genereer en druk PDF-aansoek (’n afskrif vir u – nie nodig om die aansoek weer saam met addisionele dokuemgte in te stuur nie), beleide en verklarings;
 8. Onderteken verklarings;
 9. Heg addisionele dokumentasie aan;
 10. E-pos verklaring en addisionele dokumentasie na toelating@pearsonhighschool.com.

NB: Die verwysingnommer wat u na indiening van die aansoek ontvang het, moet in die ‘subject’-veld van die e-pos verskyn.